Zdolność kredytowa

Banki podejmując decyzje o przyznaniu klientowi kredytu badają jego zdolność kredytową. Zabezpieczają się w ten sposób przed osobami, które mogą mieć problemy z regularną spłatą rat. W internecie można znaleźć narzędzia, które pomogą nam w obliczeniu zdolności kredytowej, nie należy jednak obdarzać ich dużym zaufaniem nie ma bowiem żadnej pewności, że instytucje finansowe pracują w oparciu o tak prosty algorytm. Otrzymany wynik zawsze trzeba traktować jako nieprecyzyjny.

Zdolność kredytowa Ubiegając się o kredyt w banku musimy mieć świadomość, że zostaniemy poddani szczegółowej analizie, która zadecyduje o tym, czy nasz wniosek zostanie przyjęty czy też odrzucony. Fachowo omawiany proces nazywa się analizą kredytową. Dla kredytodawcy ważne są nie tylko zarobki potencjalnego klienta ale również jego wiek, staż pracy, ewentualna wcześniejsza współpraca klienta z danym bankiem a nawet stan cywilny. Także informacje o problemach w spłacie poprzednich zobowiązań brane są pod uwagę.

Zaufanie kredytodawcy można zwiększyć mając zapewnioną pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony. Pracodawcy jednak wolą często zatrudniać pracowników w oparciu o umowę o dzieło czy zlecenie. W takim wypadku o podniesieniu zdolności kredytowej nie może być mowy i trzeba szukać innych sposobów, jednym z nich jest założenie konta w banku, w którym staramy się o kredyt. Pozwalamy tym samym poddać analizie nasze comiesięczne saldo zwiększając tym samym zaufanie u kredytodawcy. Jeżeli pomimo starań otrzymanie kredytu pozostaje niemożliwe warto zastanowić się nad pożyczką pozabankową.