Rynek walutowy

Rynek walutowy to przestrzeń umożliwiająca handel walutami. Efektem rożnych operacji spekulacyjnych jest kurs walutowy. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników kondycji naszej gospodarki. Główne kanały transakcji to sponsorowane przez ogromne korporacje finansowe i banki akcje spekulacyjne. Ekonomiści analizując stosunek poszczególnych walut do siebie, spadki i wzrosty notowań, prognozują na jakich walutach w danym momencie można zarabiać.

Rynek walutowy Oczywiście oprócz analizy ekonomicznej niezmiernie ważne są aktualne wydarzenia polityczne czy ewentualne klęski żywiołowe bądź wojny. Te wszystkie czynniki wpływają na kondycje danej waluty na rynku. Jest on bardzo istotny dla eksportu jak i importu w konkretnym kraju. Przyjecie przez sporą liczbę państw Unii Europejskiej wspólnej waluty Euro doprowadziło do zwiększonej stabilności na rynku walutowym Europy.

Na rynku walutowym uczestniczą podmioty spekulacyjne, które poruszają się tylko w obrębie rynku. Maja największy wpływ na kurs wymiany walut. Stanowią ogromna większość dokonywanych inwestycji i zapełniają często ponad polowe budżetu. Drugą grupą zainteresowaną rynkiem walutowym są wspomniani importerzy i eksporterzy. Są oni uzależnieni od notowań i aktualnych kursów, na podstawie których kierują swoja działalność. Dla obu tych grup największe zyski przynoszą nagłe spadki i wzrosty wartości waluty, spowodowane często czynnikami niezależnymi, trudnymi do przewidzenia. Jednak muszą one być krótkoterminowe. Na dłuższa metę najbardziej korzystna dla wszystkich jest stabilność na rynku walutowym.