Oprocentowanie

Oprocentowanie, zwane także stopą procentową, wyznacza wysokość kwoty przychodu w zamian za udostępnienie środków czy tez zapewnienie depozytu. Jego wysokość jest ustalana przez instytucje świadczące usługi finansowe a także regulowane odgórnie przez Bank Centralny. Wynika to z szeregu obostrzeń które obowiązują na rynku kredytowym, ograniczającym wysokość stopy procentowej udzielanego kredytu klientom. Wysokość procentowa przychodu banku jest zatem ograniczona. Również firmy pożyczkowe obowiązuje tzw. Ustawa anty lichwiarska która zakazuje udzielania kredytów o większym oprocentowaniu niż 23%.

Oprocentowanie Często rozważając możliwość skorzystania z usług pożyczkowych natrafiamy na znacznik RRSO. Jest to Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania i wskazuje w jaki sposób będzie zwiększać się nasze zadłużenia w skali roku. Należy jednak pamiętać ze RRSO bywa mylące. Ma to miejsce szczególnie w przypadku pożyczek udzielanych na krótki okres, kilku tygodni czy kilu miesięcy. Wówczas wspominany wskaźnik osiąga często wysokie wartości powyżej 50%. Jest to jednak nieobiektywna i nieprzystająca do rzeczywistości konkluzja gdyż nie uwzględnia faktu iż spłata nastąpi w okresie znacznie mniejszym niż rok.

Szczególnie mylące RRSO może być w przypadku prywatnych firm pożyczkowych gdzie zazwyczaj jest ono wysokie właśnie ze wspomnianych wcześniej względów. Podczas gdy rzeczywisty koszt pożyczki nie odbiega wiele od ofert tradycyjnych banków, a często przewyższa je atrakcyjnością, dostępnością i elastyczności spłaty. Oprocentowanie, prócz tego że generuje nam dodatkowe koszty związane z kredytami, określa również wysokość przychodów jakie uzyskamy z tytułu lokat bądź prowadzenia rachunku oszczędnościowego. Zazwyczaj nie jest ono wysokie, leczy w dłuższej perspektywie czasowej i sporej ilości zgromadzonych środków, możemy osiągnąć znaczne zyski.